Zakres Usług

Szanowni Państwo !

Jesteśmy księgowymi z wieloletnim doświadczeniem, a od 2017 roku oferujemy nasze usługi w ramach Biura Rachunkowego SALDO 24.
Obsługujemy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Gdańska w następującym zakresie;

Dla Działalności Gospodarczej;

1. pomoc w założeniu firmy, rejestracji w CEiDG, wybór opodatkowania, zgłoszenie VAT
2. udostępniamy oprogramowanie sprzedażowe – wystawianie faktur online
3. prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów
4. monitoring i wyliczenie podatku dochodowego, podatku VAT
5. dostarczenie wymaganych dokumentów do ZUS i US
6. reprezentowanie podmiotu w Urzędach

Dla Spółek z o.o. ;

1. współpraca w zakresie opracowania statutu spółki
2. pomoc w rejestracji w KRS
3. opracowanie polityki rachunkowości
4. przekazywanie bieżącej informacji o sytuacji podatkowej
5. dostęp do panelu analitycznego online
6. dostarczenie wymaganych dokumentów do ZUS i US
7. przygotowanie rocznego sprawozdania i Bilansu
8. reprezentowanie podmiotu w Urzędach

Kadry – dotyczy wszystkich podmiotów;

1. przygotowanie wszystkich dokumentów pracowniczych
2. zgłoszenie / wyrejestrowanie pracownika w ZUS
3. wyliczenie listy płac, podatku dochodowego, składek do ZUS
4. dostarczenie miesięcznych deklaracji pracowniczych do ZUS

W celu dokładnej wyceny naszych usług, prosimy o przesłanie informacji o ilości generowanych dokumentów i ilości pracowników.

Zapraszamy do współpracy !